Γιατί τα offline μαθήματα ψηφιακού μάρκετινγκ έχουν τεράστια ζήτηση στις μέρες μας